Cena GSGM

VYHLÁŠENÍ NOVÉHO KOLA SOUTĚŽE 2020-2022

Další, již sedmé kolo soutěže vyhlašuje výbor GSGM na léta 2020-2022 s tím, že Cena bude udělena a přednáška oceněného autora přednesena na konferenci GSGM, která se bude konat v Brně v roce 2022.

Další informace budou dostupné v nejbližší době.

 

 

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2017-2018
Vítězem šestého kola soutěže se stal Mgr. Alexandr Sember, Ph.D., který v souladu se statutem ceny přednesl na genetické konferenci v Bratislavě přednášku na téma "Využití molekulární cytogenetiky pro analýzu dynamiky genomu a evoluce pohlavních chromozómů u nižších obratlovců".

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2012-2014

Vítězem pátého kola soutěže se stala Mgr. Ines Kováčíková, Ph.D., která v souladu se statutem ceny přednesla na genetické konferenci v Průhonicích 26.9.2014 přednášku na téma "The role of protein kinases during meiotic chromosome segregation in fission yeast"

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2008-2010

Vítězem čtvrtého kola soutěže se stal doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD., který v souladu se statutem ceny přednesl na genetické konferenci v Lednici přednášku na téma "Ekogenomická architektura metabolického syndromu"

(03. 06. 2021)


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban