Členské příspěvky - Česká republika

Členský příspěvek slouží především k platbě za tisk Informačních listů společnosti a hrazení nákladů na jejich rozesílání. Členský příspěvek činí v roce 2021 základní částku 300 Kč na člena, pro studenty a důchodce je příspěvek snížen na 100 Kč. Nová výše členského příspěvku byla schválena Valným shromážděním v září 2014 a platí od roku 2015.
Kdo ještě zapomněl letos příspěvky zaplatit, prosíme o úhradu příspěvku převodem na náš účet u Komerční banky č. 19-9096530217/0100 s doplněním variabilního symbolu, tj. členského čísla (uveden na stránce Členové) nejpozději do 28.2.2021.

Dále prosíme členy, kteří zapomněli uhradit příspěvek za rok 2020, či předchozí roky, aby tak učinili nyní dohromady s uvedením ve zprávě pro příjemce, za které roky je doplatek.

 

Členské príspevky - Slovenská republika

Členský príspevok 5 EUR a  3 EUR pre študentov a doktorandov. Prosíme o úhradu na č.ú. 2667430016/1100 u Tatrabanka, a.s.

 

 


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban