Členové SK

Jméno Pracoviště
Mgr. Michaela Antalová  
Mgr. Zuzana Babincová Humenné
RNDr. Miroslava Bálintová  
RNDr. Eva Bozsaky, PhD. Dunajská Streda
Mgr. Filip Brázdovič  
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.  
Ing. Július Csuka, DrSc. Senec
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. Kat. exp. botan. a genet. PF UPJŠ, Košice
Mgr. Peter Daniš Boleráz
Mgr. Andrej Dudáš, PhD. Katedra molekulárnej biológie PriF UK
RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Kat. genetiky PriFUK
doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. DNA Test, s.r.o.
RNDr. Dominik Filip, CSc  
Mgr. Dominika Gahurová PriFUK, Bratislava
RNDr. Martin Galgóci, PhD. Arborétum Mlyňany SAV
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Martin Galgóci, PhD.  
RNDr. Daniela Gašperíková, Dr.Sc.  
RNDr. Erika Halašová, CSc. Ústav lekárskej biológie JLF UK, Martin
Ing. Pavol Hauptvogel, CSc. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
RNDr. Jana Henzelyová  
RNDr. Ivan Chalupa, CSc. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Martin Chovan Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Zuzana Jurčacková  
Mgr. Katarína Juríková  
prof. RNDr. Ľudovít Kádasi, DrSc. Bratislava
RNDr. Andrea Kimáková, PhD.  
Mgr. Katarína Klubicová Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra
RNDr. Andrej Kormuťák, Dr.Sc Ústav genetiky rastlín SAV, Nitra
Mgr. Ján Košuth Spišská Nová Ves
RNDr. Hedviga Košuthová, PhD. Košice
Mgr. Ines Kováčiková, PhD. Čierny Balog
RNDr. Vladimíra Krajčovičová, PhD. Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Mgr. Mariia Logoida  
Ing. Peter Maňka, PhD. Arborétum Mlyňany SAV
Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
prof. RNDr. Eva Miadoková, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Darina Muchová Malý Šariš
PaeDr. Melinda Nagy, PhD Univerzita J. Selyeho, Komárno
RNDr. Katarína Nigutová, PhD.  
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK, Bratislava
RNDr. Linda Petijová, PhD.  
RNDr. Miroslav Piršel, CSc. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Katarína Procházková, PhD.  
RNDr. Ján Rafay CSc. Výsk. ústav živočíš. Výroby, Nitra
RNDr. Andrea Schreiberová, PhD.  
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky PriF UK
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky PriFUK, Bratislava
doc. RNDr. Dana Šubová. CSc. Liptovský Hrádek
doc. RNDr. Miroslav Švec. CSc. Kat. genetiky PriFUK
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
prof. RNDr. Daniel Vlček, Dr.Sc. Kat. genetiky PriFUK, Bratislava
Mgr. Lucia Zeiselová  
RNDr. Juraj Zvarik, CSc. Košice
doc. Ing. PaeDr. Jana Žiarovská, PhD.  

aktualizováno 5.2.2019


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban