Archiv aktivit

 

Seminář

31. května 2019 se konal pod záštitou GSGM již 4. ročník vzdělávacího semináře, zaměřeného tentokrát na Výuku genetiky na středních školách.

Informace k semináři včetně registrace na webu zde.

Při příležitosti konání tohoto semináře svolal výbor GSGM mimořádné Valné shromáždění, které bylo zahájeno 31. 5. 2019 ve 13:00 hodin v Mendelově muzeu v Brně.
Důvodem svolání mimořádného valného shromáždění je schválení změny ve výboru GSGM a na pozici revizora účtu.
Program mimořádného valného shromáždění:
1. kooptace nového člena výboru GSGM za rezignujícího člena výboru
2. volba revizora účtu za Slovenskou republiku za rezignujícího člena.

 

Den vzácných onemocnění 2019

Letošní Den vzácných onemocnění se bude konat 28.2.2019 v Mendelově muzeu MU. Informace zde.

 

Mendel Day 2019

Letošní Mendelův den se bude konat 8.3.2019 v Londýně. Informace zde.

 

Genetická konference GSGM 2018

12.-14. září 2018 se konala konference GSGM v Bratislavě. Informace zde.

 

Den vzácných onemocnění 2018

1.3. 2018 Mendelovo muzeum MU, pozvánka

 

Mendel Day 2018

8.3. 2018 se koná v Centru MENDELIANUM

 

Valné shromáždění GSGM

Valné shromáždění GSGM v souvislosti se změnou stanov proběhlo 26.5.2017 12:30.

Seminář

26. května 2017 se konal pod záštitou GSGM již 3. ročník semináře, zaměřeného tentokrát na Doktorské studium na českých a slovenských univerzitách.

Informace k semináři si můžete prohlédnout zde.

 

MENDEL DAY 2016

Mendelianum Moravského zemského muzea zorganizovalo u příležitosti mezinárodního Mendelova dne, a to 8.3.2016. Aktuální akci Mendeliana si můžete prohlédnout pomocí tohoto odkazu.

Volby výboru GSGM

Koncem roku 2014 proběhly volby do výboru GSGM na období 2015 – 2017. Do nového výboru byli, v pořadí podle počtu získaných hlasů, zvoleni: Doškař, Šmarda, Kočová, Zadražil, Relichová, Miadoková, Zelený, Tomáška, Slaninová, Knoll, Nešvera, Šeda, Holá, Mašek, Čellárová.

Genetická konference

GSGM pořádala ve dnech 24.-26.9.2014 Genetickou konferenci, tentokrát v Průhonicích u Prahy. Konference proběhla úspěšně, zúčastnilo se jí 135 účastníků, bylo předneseno celkem 27 přednášek a prezentováno 63 posterů.

Výbor společnosti děkuje organizátorům i všem účastníkům za zdárný průběh konference a výbornou vědecko-společenskou atmosféru.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o cenu GSGM 2012-2014 (2000 Eur)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 26.9.2014 na Genetické konferenci v Průhonicích, vítězem se stala Mgr. Ines Kováčíková, Ph.D.

 

Vysokoškolská učebnice genetiky v češtině po 30 letech, poslední kusy v prodeji

Masarykova univerzita vydala ve svém Nakladatelství překlad nejnovějšího 5. vydání osvědčené a moderně zpracované učebnice (Wiley & Sons 2009). Kolektiv překladatelů tvoří profesoři brněnských univerzit a pracovišť Akademie věd ČR: Jiří Doškař, Jiří Fajkus, Petr Hořín, Aleš Knoll, Petr Kuglík, Jiřina Relichová (editorka českého vydání), Jan Šmarda, Jana Šmardová, Renata Veselská a Boris Vyskot. Další informace k vydání a možnosti objednání naleznete na http://www.muni.cz/press/genetika/.

 

Pokud naleznete jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo neaktuální údaje na těchto www stránkách, informujte prosím e-mailem správce webu (knoll@mendelu.cz).


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban