Přihláška

Přihlášku za člena GSGM si můžete stáhnout a po vytištění a podepsání ji zaslat na adresu GSGM:

a) členové z České republiky:

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK, Praha
Viničná 5, 128 43 Praha 2
danahola@natur.cuni.cz

b) členové ze Slovenské republiky:
Mgr. Miroslava Slaninová, Ph.D. mail
Katedra genetiky PrF UK
Mlynská Dolina B1
842 15 Bratislava


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban