Cena GSGM

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU KOLA SOUTĚŽE 2019-2022

Další, již sedmé kolo soutěže vyhlásil výbor GSGM na léta 2019-2022. Cena byla již udělena a přednáška oceněného autora realizována na konferenci GSGM, která se konala ve Slavkově u Brna 5.-7. 10. 2022. Oceněným se stal Mgr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Blahopřejeme.

 

Statut Ceny GSGM

1. Cena je vypisována za významný přínos v oblasti genetiky a/nebo molekulární biologie v rámci České nebo Slovenské republiky a je sponzorována firmou M.G.P., s.r.o., Zlín.

2. Cenu ve výši 2000 EUR může získat osoba ve věku do 35 let (v době uzávěrky soutěže), přičemž podmínkou je afiliace žadatele k některému vědeckému pracovišti v České nebo Slovenské republice. Žadatel NEMUSÍ být členem GSGM. Cena se uděluje za vědeckou práci nebo soubor prací publikovaných (nebo „in press“) v posledních třech letech před podáním přihlášky do soutěžního kola (období 31.3.2019-31.3.2022).

3. Přihláška do soutěže se podává na příslušném formuláři, který je předkladatelům k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.gsgm.cz, přihláška cena).
Společně s přihláškou musí být předloženo:

a) Jednostránková anotace práce

b) Seznam publikací přihlašovaných k ocenění, včetně IF v roce vydání (nebo v roce předchozím, není-li pro daný rok ještě k dispozici), počtu citací (včetně autocitací) podle Web of Science, popisu konkrétního příspěvku předkladatele na publikovaných vědeckých výsledcích a zda byl korespondujícím autorem.

c) Všechny publikace přihlašované k ocenění ve formátu pdf (pakliže jejich velikost přesáhne limit pro odeslání emailem, je nutné tuto skutečnost zmínit v textu emailu a zbylé práce poslat např. v dalším emailu).

Soutěžící se dále zavazuje, že v případě vítězství napíše krátký příspěvek formou literárního přehledu týkajícího se tématu jeho výzkumu (ideálně se zahrnutím popisu vlastních řešených témat) do Informačních listů, které vydává Genetická společnost Gregora Mendela, z.s. (o délce příspěvku a jeho obsahu je možné se dohodnout s hlavním redaktorem IL).

4. Udělení ceny není omezeno žádnými zvláštními kvalifikačními požadavky na předkladatele (kromě požadavků uvedených výše v rámci bodu 2), avšak oceněný autor nemůže být vyhlášen vítězem soutěže opakovaně. Udělení ceny zahrnuje kromě finanční odměny i povinnost autora přednést plenární přednášku na konferenci společnosti, která se bude konat na podzim r. 2022.

O udělení ceny rozhoduje výbor společnosti po zhodnocení přihlášek na návrh odborné posuzovatelské komise, kterou výbor společnosti k tomuto účelu ad hoc ustavuje. Výbor společnosti má právo v daném kole soutěže cenu neudělit nebo ji rozdělit mezi dva vyhodnocené předkladatele.

Přihlášky do soutěže se přijímají elektronicky do 31. března 2022 na adresu gsgmcena@gmail.com. Na tuto adresu směřujte i případné dotazy.

 

Výbor GSGM

 

 

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2017-2018
Vítězem šestého kola soutěže se stal Mgr. Alexandr Sember, Ph.D., který v souladu se statutem ceny přednesl na genetické konferenci v Bratislavě přednášku na téma "Využití molekulární cytogenetiky pro analýzu dynamiky genomu a evoluce pohlavních chromozómů u nižších obratlovců".

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2012-2014

Vítězem pátého kola soutěže se stala Mgr. Ines Kováčíková, Ph.D., která v souladu se statutem ceny přednesla na genetické konferenci v Průhonicích 26.9.2014 přednášku na téma "The role of protein kinases during meiotic chromosome segregation in fission yeast"

Vyhlášení vítěze Ceny GSGM 2008-2010

Vítězem čtvrtého kola soutěže se stal doc. MUDr. Ondřej Šeda, PhD., který v souladu se statutem ceny přednesl na genetické konferenci v Lednici přednášku na téma "Ekogenomická architektura metabolického syndromu"

(03. 06. 2021)


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban