GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA, z.s.

GSGM je dobrovolný spolek pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprotředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

 

Vybrané aktuality:

 

31.5.2023 proběhl již 5. edukační seminář (workshop) GSGM na téma vzdělávání genetiky na univerzitách. Děkujeme organizátorům a sponzorovi, firmě Geneproof a.s.

 

 

Žádáme všechny členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2023 (viz stránka Členské příspěvky).

 

 

 

 

 

Pokud naleznete jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo neaktuální údaje na těchto webových stránkách, informujte prosím e-mailem správce webu (knoll@mendelu.cz).

Aktualizováno 10.07.2023


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban