Stanovy

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s.

1. Toto znění stanov připravil a schválil výbor GSGM dne 26. 5. 2017, projednalo a schválilo valné shromáždění GSGM dne 26. 5. 2017.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.

Aktuální znění stanov


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban